Få hjælp fra en vvs\’er til forbedringer i dit hus

//Få hjælp fra en vvs\’er til forbedringer i dit hus

Få hjælp fra en vvs\’er til forbedringer i dit hus

Er du boligejer, er du samtidig i besiddelse af et køkken og som minimum eet toilet eller badeværelse. I disse centrale rum har du adgang til rindende vand, afløb og sanitet – og det er som regel også i dit køkken, at en eventuel gas måler sidder placeret, da det i de fleste tilfælde er her, dit gaskomfur står, hvis du ejer sådan eet.

Samtidig har du måske et olie eller gas fyr, som varmer vandet i dine radiatorer og eventuelle gulvvarme net op. Og mange huse er forsynet med varmeveksling anlæg eller det, der populært kaldes en varmepumpe.

Hvad bruger man en vvs’er til?

I forbindelse med alle disse installationer har du brug for en vvs’er, når de skal repareres, flyttes eller efterses. Står du for eksempel for at skulle renovere dit badeværelse, har du brug for en vvs’er, hvis et afløb skal flyttes eller afvikles, eller der skal oprettes et nyt afløb og derfor trækkes rør.

Vvs’eren hjælper også med opsætning af toilet og tilslutning til kloak systemet. Din vvs’er træder gerne til tidligt i projektet, således at den optimale indretning af dit badeværelse eller af dit køkken kan planlægges ud fra en formålstjenlig placering af rør. Og endelig hjælper din vvs’er gerne, hvis du ønsker at udskifte dit nuværende varme system med en energi effektiv og miljø venlig varmepumpe.

Du kan læse mere om vvs’erens arbejde på https://forslagtilhjemmet.dk/renovering-af-bad-eller-koekken-faa-hjaelp-fra-din-lokale-vvser-i-slagelse/ 

Hvad er en varmepumpe?

En luft til luft varmepumpe eller en luft til vand varmepumpe er en ganske fortrinlig erstatning for et gammelt fyr eller de dyre og ineffektive elektriske radiatorer. Med en varmepumpe kan du spare mange penge på dine udgifter til varme, samtidig med at du skåner såvel miljø som klima.

Du kan læse mere om de moderne varmepumper på https://forslagtilhjemmet.dk/miljoe-og-klimavenlig-varme-med-en-effektiv-varmepumpe/

Læs mere om optimering af din bolig på forslagtilhjemmet.dk

By | 2019-12-14T00:31:00+00:00 December 14th, 2019|hus|Comments Off on Få hjælp fra en vvs\’er til forbedringer i dit hus

About the Author: